Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm Vụ

Thứ sáu - 23/12/2016 14:54
1. Chức năngTham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường.2. Nhiệm vụa. Tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trong từng giai đoạn, năm học;b. Soạn thảo các văn bản về công tác khoa học, công nghệ;c. Tổ chức, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm;d. Tìm kiếm, khai thác các chương trình, dự án, đề tài … về khoa học công nghệ theo quy định của Nhà nước và Nhà Trường;e. Làm đầu mối tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và các hội nghị khoa học của Trường; quản lý các hội nghị thông báo, thông tin khoa học cấp khoa, bộ môn và các tổ chức trong Trường;f. Quản lý và xác nhận kết quả hoạt động khoa học công nghệ của công chức, viên chức và người học;g. Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện công tác tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ của Trường;h. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học & công nghệ và chương trình đào tạo của Trường.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trong từng giai đoạn, năm học;
- Tổ chức quản lý, xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo các trình độ; 
- Soạn thảo các văn bản quản lý về công tác khoa học & công nghệ; chương trình đào tạo; 
- Tổ chức, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm;
- Tìm kiếm, khai thác các chương trình, dự án, đề tài,… về khoa học & công nghệ theo quy định của Nhà nước và Nhà Trường;
- Đầu mối tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và các hội nghị khoa học của Trường; quản lý các hội nghị thông báo, thông tin khoa học cấp khoa, bộ môn và các tổ chức trong Trường;
- Quản lý và xác nhận kết quả hoạt động khoa học & công nghệ của công chức, viên chức và người học;
- Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện công tác tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ của Trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây