Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 số 1721/QĐ-ĐHTM 11/11/2021 Quyết định số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11/11/2021 ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM
2 Quyết định số 1050 12/09/2019 Quyết định số 1050/QĐ-ĐHTM ngày 12/09/2019
3 TB số 270/TB-ĐHTM 11/04/2019 Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020
4 QĐ số 1853/QĐ-ĐHTM 28/12/2018 Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 1853/QĐ-ĐHTM ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc hỗ trợ các hoạt động KHCN của trường Đại học Thương mại
5 QĐ số 5652/QĐ-BGDĐT 28/12/2018 Quyết định số 5652/QĐ-BGDĐ Ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quyết định phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2019
6 QĐ số 1604/QĐ-ĐHTM 14/11/2018 Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 1604/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc Ban hành danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018-2025
7 TB703/TB-ĐHTM 26/09/2018 Thông báo về việc Tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2019
8 Quyết đinh số 978/QĐ - ĐHTM ngày 16 tháng 8 16/08/2018 Kế hoạch hoạt động khoa học & công nghệ của Trường Đại học Thương mại năm học 2018 - 2019
9 QĐ 486/QĐ - ĐHTM ngày 08/05/2 08/05/2018 Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường Đại học Thương mại
10 Số 634/QĐ-ĐHTM 26/10/2017 QĐ Vv ban hành Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý
11 Số 781/QĐ-ĐHTM 18/10/2017 Quyết định về việc Quản lý các nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Thương mại.
Ban hành kèm theo QD này "Quy định về quản lý các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Thương mại"
12 Số 650/QQĐ-ĐHTM 29/09/2017 Cấp mã cho các học phần thuộc:
- Chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ cử nhân thực hành
- Chương trình đào tạo cử nhân thực hành năm 3 "Thương mại sản phẩm, dịch vụ" liên kết với trường ĐH Jean Moulin Lyon 3
- Chương trình đào tạo cử nhân thực hành năm 3 "Bảo hiểm- Ngân hàng-Tài chính" liên kết với trường ĐH Rouen
13 Số 609/QĐ - ĐHTM, Hà Nội ngày 31 tháng 8 nă 31/08/2017 Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường Đại học Thương mại
14 Số 11/2016/TT-BGDĐT 11/04/2016 Thông tư số 11/2016/TT-BGD&ĐT ban hành quy định về quản lý đề tài KHCN cấp Bộ của BGD&ĐT
15 TT09.2015.TT.BKHCN 15/05/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
16 TT09.2014.TT_BKHCN 27/05/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
17 Số 754/ QĐ - ĐHTM , Hà nội ngày 26/1 26/11/2012 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên , học viên cao học và nghiên cứu sinh trong trường Đại học Thương mại ( Ban hành kèm Quyết định số 754/QĐ - ĐHTM ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.)
18 TT07.2009.TT.BKHCN 03/04/2009 Hướng dẫn việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây