Giới thiệu chung

Trường Đại học Thương mại từ khi được thành lập đến nay luôn xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo góp phần khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục – đào tạo nói riêng và xã hội nói chung Xem tất cả
Chào mừng đến với

Tuyển sinh

Chào mừng đến với

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại Đăng ký ngay

Thư viện video

Xem tất cả